Andreas Kotsios

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
andreas.kotsios[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1234
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.


Associate Professor at the Departement of Business Studies, University of Uppsala, with focus on legal issues related to the application of AI in financial markets (WASP-HS) and teaching a number of courses related to law and IT.


PhD in EU law (Uppsala University) with a thesis on the subject of "payments with personal data".


LL.M. in Law and Information Technology from the University of Stockholm.

Akademiska meriter: JD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  • Postdoc at the Departement of Business Studies (February 2022 - )
  • PhD in EU law (Uppsala University, February 2022)
  • LL.M. in Law and IT (Stockholm University, June 2014)
  • Degree in Law (University of Athens, 2007)
  • Lawyer, member of the Athens Bar Association
  • Project Management Professional (PMP) from the Project Management Institute
  • Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Kotsios
Senast uppdaterad: 2021-03-09