Mikael Andersén

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
mikael.andersen[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Legitimerad psykolog och doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Bedriver forskning inom Project DigiYouth som syftar till att utveckla ett digitalt stödverktyg för vårdpersonal för att underlätta tidig upptäckt av ohälsa hos ungdomar.

Nyckelord: ehealth ehealth services for patients adolescent adolescent mental health adolescent health

Har en fil. kand. i Praktisk filosofi från Stockholms universitet (examen VT-09) samt en master i klinisk psykologi (Psykologprogrammet) från Uppsala universitet (examen VT-15).

Legitimerad psykolog sedan oktober 2016. Har varit yrkesverksam psykolog på Ungdomsmottagningen i Uppsala City (Region Uppsala) från September 2016 - Mars 2021 och är fortsatt kliniskt verksam vid Barn- och Ungdomshälsan (Region Uppsala).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Andersén
Senast uppdaterad: 2021-03-09