Olena Jansson

Doktorand i slaviska språk vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
olena.jansson[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1334
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i slaviska språk med inriktning på rysk historisk språkvetenskap sedan 2016.

Avhandlingprojekt

Titel: En berättelse om den turkiska sultanens hov i ryska handskrivna översättningar från 1600-talet.

Рассказ о дворе турецкого султана в русских рукописных переводах XVII в.

Avhandlingsspråk: ryska.

Arbetsrum: 7-3018, tel. 018-471 13 34.

Mitt forskningsprojekt "En berättelse om det turkiska sultanens hov i ryska handskrivna översättningar från 1600-talet" är en filologisk studie med fokus på textvetenskapliga, språkvetenskapliga och översättningsvetenskapliga frågor. Jag undersöker en texthistoria och dess kulturella transfer från Italien via Polen till Ryssland. Det är en berättelse om Konstantinopel, det turkiska sultanens hov samt den muslimska religionen, som framställdes år 1611 av en judisk författare i Italien, översättes till polska 1646 och sedan sex gånger till ryska under andra hälften av 1600-talet. Utom texthistorien undersöker jag de tidigmoderna ryska översättningsteknikerna och frågan om valet av språkregister (kyrkslaviska, kansliryska, hybrid kyrkslaviska). I projektet diskuteras också hur unikt är situationen med sex nyöversättningar under tidigmodern tid i Ryssland och orsaker till deras uppkomst.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olena Jansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09