Javier Cruz

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
javier.cruz[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3229
Mobiltelefon:
076-7973520
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09