Shirin Mavadati

Antagningshandläggare (Tjänstledig) vid Studentavdelningen, Enheten för studieadministration; Antagning

E-post:
shirin.mavadati[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1700
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-09-01 - 2024-07-12

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09