Anna Sandström

Miljösamordnare vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

E-post:
anna.s.sandstrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1764
Mobiltelefon:
070-1679061
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar med universitetets miljöledningssystem, vilket hanterar vår miljöpåverkan från verksamheten rörande resor, inköp, återbruk, avfall, energi och kemikalier. Detta innebär bland annat utformande av miljömål och handlingsplan, samordna interna miljörevisioner, sammanställande av miljöredovisning, lag- och omvärldsbevakning, utbildning, samordna miljöombud, ställa miljökrav i upphandling och stötta verksamheten i frågor som berör ovanstående.

Nyckelord: hållbar utveckling miljöarbete miljömål miljö miljöledning miljöledningssystem miljörevision uppsala klimatprotokoll agenda2030

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Sandström
Senast uppdaterad: 2021-03-09