Claes Ladenvall

Bioinformatiker vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Klinisk Genomik Uppsala

E-post:
claes.ladenvall[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Claes Ladenvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09