Jacinto Sá

Professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
jacinto.sa[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 6806
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Plasmonik

Vår forskning fokuserar på utveckling och förståelse av plasmon baserade system som kan producera bränsle och kemikalier med högt värde med ljus (konstgjord fotosyntes) och göra solenergi (direkta plasmoniska solceller).

Spin-out med plasmonik transparenta solceller
Jacinto Sá är även en av grundarna av Peafowl Solar Power, ett spin-out-företag som utvecklar en högtransparent direkt plasmonisk solcell för att driva smarta saker som IoT-sensorer

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: artificial photosynthesis laser spectroscopy x-ray free electron lasers solar fuels x-ray spectroscopy plasmonic solar cells

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jacinto Sá
Senast uppdaterad: 2021-03-09