Michael Papenbrock

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
Michael.Papenbrock[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697325
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michael Papenbrock
Senast uppdaterad: 2021-03-09