Erik Hansson

Postdoktor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
erik.hansson[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2510
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Postdoktor med projektet "Ett utrymme vid sidan om resten av världen”: Simhallens kontinuerliga och föränderliga roll i Sverige (Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse).

Forskningsintressen: politisk geografi, ideologikritik, rasifieringsprocesser, fattigdom, politisk ekonomi, kontinental filosofi, moralisk geografi, nationalism och identitet, psykoanalytisk geografi, etc.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Hansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09