Lars Olsson

Samordnare vid Forum för samverkan

E-post:
lars.olsson[AT-tecken]forumforsamverkan.uu.se
Telefon:
018-471 1605
Mobiltelefon:
070-4250099
Besöksadress:
Blåsenhus, von Kraemers allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Föreståndare för Forum för samverkan (FoSam) vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper. FoSam bidrar till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan Uppsala universitet och åtta samverkanskommuner i regionen i frågor som rör förskola/skola, lärarutbildning och forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09