Olga Abreu Fernandes

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
olga.fernandes[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2457
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Olga Fernandes is a doctoral student at the Department of Education and affiliated with the research group CLIP - Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices. Her research concerns linguistic ethnography and family interaction, with a special focus on multilingual practices, language socialization and learning, relational and affective aspects of family life.

Nyckelord: communication multilingual families social interaction linguistic anthropology ethnography language learning practices

Språksocialisation i flerspråkiga familjer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olga Abreu Fernandes
Senast uppdaterad: 2021-03-09