Mattias Axén

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
mattias.axen[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
0498-299087073-4606510
Mobiltelefon:
073-4606510
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Axén
Senast uppdaterad: 2021-03-09