Johan Nilsson

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
johan.nilsson[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679333
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Civilingenjör teknisk fysik (Chalmers 2003)
Doktor i fysik (Boston University 2007)
Docent i fysik
Wallenberg Academy Fellow (2015-2020)

Forskar inom området kondenserade materiens teori. Är speciellt intresserad av fysiken hos grafen, Majorana-fermioner och starkt korrelerade system.

Publikationer och manuskript: arXiv och researcherid

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09