Marta Cocos

Projektkoordinator vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för globalt samarbete

E-post:
marta.cocos[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3607
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Marta Cocos är intresserad av forskningsfinansiering och forskningsstyrning i allmänhet. Hennes huvudfokus har varit den nationella miljön för forskningsstöd, men är också mycket intresserad av hur forskningsfinansiärer och universitet fungerar i en kontext av motstridiga krav som ställs på forskning.
På enheten för globala partnerskap koordinerar hon europeiska projekt som handlar om kapacitetsuppbyggnad inom området forskning, utbildning och universitetsadministrativ infrastruktur.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marta Cocos
Senast uppdaterad: 2021-03-09