Olle Hammar

Gästforskare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
olle.hammar[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Olle Hammar är affilierad med Uppsala Immigration Lab (UIL), Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) och Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS). Han disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2021. Han är även postdok vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och forskare vid Institutet för Framtidsstudier (IFFS). Hans huvudsakliga forskningsområden är ojämlikhet, kultur och migration.

Personlig hemsida

Google Scholar

Nyckelord: labor economics public economics political economics development economics

Affilieringar

Institute of Labor Economics (IZA)

Migrant World Values Survey (MWVS)

Institutet för framtidsstudier (IFFS)

Uppsala Immigration Lab (UIL)

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

Association of Swedish Development Economists (ASWEDE)

Utbildning

Fil.dr nationalekonomi, Uppsala universitet

Foreign PhD student visitor, University of California, Berkeley, januari-februari 2020

Visiting scholar, Columbia University, september-december 2017

Fil.lic. nationalekonomi, Uppsala universitet

Civ.ek. nationalekonomi, Lunds universitet

Fil.kand. utvecklingsstudier, Lunds universitet

Pol.kand. nationalekonomi, Lunds universitet

Pågående forskningsprojekt

"Social networks and immigrant integration: Experimental evidence from Sweden" (med Mounir Karadja och Akib Khan)

"The cultural assimilation of individualism and preferences for redistribution", Job market paper

"The Swedish income distribution, 1968-2016" (med Paula Roth och Daniel Waldenström)

"Rethinking global wealth inequality: The role of human capital" (med Daniel Waldenström)

"Wealth inequality in Sweden, 1968-2016" (med Felicia Doll, Paula Roth och Daniel Waldenström)

"Longitudinal changes in non-European migrant values and social norms in Sweden" (med Bi Puranen och Christian Welzel)

"Distributional national accounts in the welfare state: Sweden, 1930-2020" (med Paula Roth, Daniel Waldenström och Gabriel Zucman)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Hammar
Senast uppdaterad: 2021-03-09