Annika Hillbom

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
annika.hillbom[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 83060498-108306
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jag är FD i nordiska språk, gymnasielärare och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska. I min forskning intresserar jag mig för språklig betydelse och för språkanvändning, undervisning och lärande i olika kontexter. Jag är vice ordförande i Scandinavian Association of Language and Cognition och en av två ordföranden för forskarnätverket MetNet Scandinavia. Jag undervisar på alla institutionens lärarprogram och är kursledare för bl.a. examensarbeteskursen på grundlärarprogrammet.

Nyckelord: didaktik svenska metaforer undervisningskontexter kognitiv lingvistik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annika Hillbom
Senast uppdaterad: 2021-03-09