Linda Holmfeldt

Sjukhusgenetiker vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk genetik

E-post:
linda.holmfeldt[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
073-0742517
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Panagiotis Baliakas

Mobiltelefon:
073-0742517
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Nyckelord: proteomics genomics transcriptomics epigenomics acute myeloid leukemia acute lymphoblastic leukemia

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linda Holmfeldt
Senast uppdaterad: 2021-03-09