Ulla Albért

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
ulla.albert[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
070-1679698
Mobiltelefon:
070-1679698
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Studierektor

Jag har en filosofie magisterexamen i pedagogik, inriktning ledarskap, folkhögskollärarexamen, teologie kandidatexamen samt en psykoterapeutisk grundutbildning (steg 1).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulla Albért
Senast uppdaterad: 2021-03-09