Camilla Olsson

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

E-post:
camilla.olsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7697
Mobiltelefon:
072-9999133
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
camilla.olsson[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
072-9999133
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Mina forskningsområden är framför allt funktionell kommunikation hos personer med svår afasi, samt psykisk hälsa hos personer med afasi. Jag handleder också studentuppsatser i logopedi på magister- och masternivå. Parallellt med forskning och undervisning arbetar jag kliniskt som logoped i Region Gävleborg.

Nyckelord: speech-language pathology logopedi aphasia afasi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Camilla Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09