Nina Carlsson

Postdoktor i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
nina.o.carlsson[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är fil.dr i statsvetenskap och intresserad av frågor som rör medborgarskap, villkorad medborgarintegration, språkpolitik, minoritetspolitik, interna gränskontroller och återvandring/deportation. Mitt postdoktorprojekt (2023-2025) handlar om språkkrav i städer med språklig mångfald i Sverige, Danmark och Finland, och finansieras av Vetenskapsrådet. Från HT2023 till VT2025 är jag gästforskare vid Centre for Advanced Migration Studies, Köpenhamns universitet, och Migrationsinstitutet i Finland.

Nyckelord: migration citizenship national minorities civic integration bordering linguistic justice

Jag har tidigare varit verksam vid Södertörns högskola, Wiens Universitet och Karl Franzens-Universität i Graz, Österrike. Jag har även varit gästforskare vid Centre for the Study of Democracy and Diversity, Queen’s University, Kanada, och Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09