Claes Thorén

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
claes.thoren[AT-tecken]im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Personalorganisationer, Saco-S vid Uppsala universitet

Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning berör digitaliseringens konsekvenser för samhälle, grupper och individer, på senare tid med särskild betoning på teknologisk (digital) avoghet och de mönster av motstånd, avvikelse, tveksamhet och ibland problematik som uppstår i samband med digitalisering. För att förstå hur vi påverkas av olika typer av teknologier, och vad som utgör meningsfulla teknologiska möten använder jag bl a teorier som Deleuziansk assemblage-teori, praktikteori och maktbegreppet genom Foucault.

Nyckelord: cultural theory practice theory materiality technology non-use socio-materiality social ontologies mediatization network analysis digital society organizational communication digitalization

2019 Docent i informationssystem, Uppsala universitet.

2014- Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

2013-2014 Post-doc vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

2008-2013 Doktorand på Forskarskolan MIT, inskriven vid Karlstads universitet.

2006-2008 Master of Arts program i Cultural Studies, University of East London, England

2003-2005 General Bachelor of Arts i English Literature, Wilfrid Laurier University, Kanada.

2000-2008 Universitetsadjunkt vid avdelningen för informatik, Karlstads universitet.

1998-2000 Databasadministratör, Pliktverket.

1995-1998 Systemvetenskaplig linje, Karlstads universitet (Fil. kand informatik).

Andra intressen inkluderar

- Skriva musik i det egna projektet Spectral Hours

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Claes Thorén
Senast uppdaterad: 2021-03-09