Nikolas Glover

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

E-post:
nikolas.glover[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1220
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
nikolas.glover[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1220
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research has above all ought to shed fresh light, from various angles, on the cultural history of the 20th century Swedish export economy. I am particularly focused on interactions between state and organised business in export promotion, development aid and foreign policy. From this vantage point I engage with business history, marketing history, international history. I have also dabbled in the history of consumption.

Akademiska meriter: FD, Docent

  • I am presently involved in a project dealing with consumer culture in Sweden during World War II (funded by the Swedish Research Council), together with Klara Arnberg and Fia Sundevall (Stockholm University)

  • I am also a member of the research progamme Neoliberalism in the Nordics (funded by Riksbankens jubileumsfond), led by Jenny Andersson (Uppsala University)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nikolas Glover
Senast uppdaterad: 2021-03-09