Christian Zdanowicz

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Naturgeografi

E-post:
christian.zdanowicz[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 3892
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en glaciolog, geokemist och geolog. Mina forskningsintressen är effekterna av klimatvariationer och luftföroreningar i kryosfären av Arktis och subarktiska, samt hög latitud bergen. Mitt nuvarande arbete fokuserar på långväga lufttransporter och deponering av föroreningar som svart kol och kvicksilver i Arktis och subarktis.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christian Zdanowicz
Senast uppdaterad: 2021-03-09