Thomas Karlsohn

Professor vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
thomas.karlsohn[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 7287
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Thomas Karlsohn är professor i idé- och lärdomshistoria och institutionens prefekt. Hans forskningsintressen rör i första hand utbildningshistoria och sekularisering. Han har även intresserat sig för filosofihistoria (främst hermeneutiken, romantiken och den tyska idealismen) samt för bildnings- och kanonbegreppen. Karlsohns forskning har belönats med priser vid flera tillfällen.

Thomas Karlsohn han är bland annat arbetande ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU), styrelseledamot i Anders Karitz stiftelse samt ledamot av styrelserna för Sankt Ignatios College och Enskilda Högskolan Stockholm. Karlsohn sitter därtill i redaktionen för kulturtidskriften Arche och verkar som kulturskribent och översättare.

Thomas Karlsohn disputerade 2005 vid Göteborgs universitet. Han var under perioden 2006-2007 postdok vid samma lärosäte samt forskarassistent finansierad av Vetenskapsrådet mellan 2008 och 2011. Karlsohn antogs som docent år 2010. Han anställdes som lektor vid Uppsala universitet 2014 och utnämndes till professor år 2019.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas Karlsohn
Senast uppdaterad: 2021-03-09