Valter Niemelä

Specialistläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi

E-post:
valter.niemela[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som neurolog med inriktning mot neurogenetiska sjukdomar och disputerade 2019 med en avhandling om biomarkörer i ryggmärgsvätska vid Huntingtons sjukdom. Jag försöker hitta synergier mellan kliniskt arbetssätt och insamlandet av data för forskning för att förbättra vård och behandling vid neurogenetiska sjukdomar.

Akademiska meriter: Med. dr.

Nyckelord: inflammation neurobiologi neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genetik neurologi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Valter Niemelä
Senast uppdaterad: 2021-03-09