Alexander Söderberg

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
alexander.soderberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5954
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar på kvantfältteorier i allmänhet, med inriktning på så kallade defekter. En defekt är en "operator" av högre dimension än noll (en punkt). Nolldimensionella operator motsvarar bland annat de partiklar vi märker av i Cern, medans en defekt motsvarar oftast olika material, såsom grafen.

I min forskning är det viktigt att både studera renormeringsflöden och modellernas symmetrier.

Kontakta mig gärna angående examensarbeten på kandidatnivå om du är intresserad av kvantfältteori.

Jag forskar på kvantfältteorier i allmänhet, och lite mer speciellt på hur man kan använda symmetrier hos sådana modeller för att beskriva dess fysik. Symmetrierna leder till en väldigt intressant och övergripande ekvation för teorier med en utökad konform symmetrygrupp som heter bootstrap ekvationen.

Även renormeringsgrupp-flöden i kvantfältteorier är utav särskilt intresse. Utan dessa skulle vi inte kunna göra mycket i en kvantfältteori, så de är fundamentalt viktiga i alla kvantfältteorier oavsett om du vill diskutera partikelfysik eller materialfysik.

Av särskilt intresse är så kallade defekter och kvantfältteorier på en mångfald med en rand. Defekter motsvarar operatorer av högre dimension än noll (en punkt), där en nolldimensionell operator motsvarar de partiklar vi kan observera på till exempel Cern. Det finns mycket outforskat angående defekter i kvantfältteorier, och de är framförallt viktiga och intressanta i kondenserad materia (materialteori), men även för strängteori (speciellt på mångalder med en rand). Ett välkänt exempel på en defekt kvantfältteori är det kolbaserade materialet grafen, där fotoner finns i hela rumtiden, medans elektronerna är begränsade till en codimension ett defekt (eller rand).

Kontakta mig gärna angående handledning av kandidat examensarbeten, speciellt om du är intresserad av kvantfältteori.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexander Söderberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09