Paul Kalliokoski

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
paul.kalliokoski[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
paul.kalliokoski[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Paul Kalliokoski
Senast uppdaterad: 2021-03-09