Feria Hikmet Noraddin

Forskningsingenjör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Cecilia Lindskog Bergström

E-post:
feria.hikmet_noraddin[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Cecilia Lindskog Bergström

E-post:
feria.hikmet_noraddin[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Nyckelord: affinity proteomics histology antibodies immunohistochemistry

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Feria Hikmet Noraddin
Senast uppdaterad: 2021-03-09