Carl Anderson Kronlid

Postdoktor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
carl.kronlid[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-8303261
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Jag är adjunkt på avdelningen industriell teknik där jag undervisar i industriell ekonomi. Min forskning handlar främst om styrning och förändring av industriella nätverk för ökad hållbarhet i olika system, speciellt inom antibiotikautveckling.

Nyckelord: governance innovation industrial networks industrial marketing innovation policy system transition control

Min forskning fokuserar främst på styrning och förändring av industriella nätverk, speciellt inom antibiotikaindustrin. Jag var tidigare med i projektet DRIVE-AB vars mål var att utveckla nya incitament och affärsmodeller för en hållbar antibiotikaindustri. Du kan läsa mer om projektet på projektets hemsida http://drive-ab.eu/.

Jag är även med i projektet FINEST, som undersöker hur vi kan ställa om den svenska matindustrin till att bli mer hållbar. FINEST kan du också läsa mer om på projektets hemsida https://www.ri.se/sv/finest.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Anderson Kronlid
Senast uppdaterad: 2021-03-09