Claudia Teutschbein

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
claudia.teutschbein[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

I mer än 13 år har jag undervisat och forskat inom ytvattenhydrologi. Mina intressen är breda och tvärvetenskapliga: Mitt mål är att bidra till en bättre förståelse av hydrologiska processer i ett föränderligt klimat och deras kopplingar till externa meteorologiska, topografiska och antropogena drivkrafter. Jag studerar också deras implikationer för vattenmängd (t.ex. översvämningar och torka) och vattenkvalitet i olika rums liga och tidsmässiga skalor och deras socioekonomiska konsekvenser.

Nyckelord: climate change statistics hydrology hydrological modeling bias correction water resources drought floods biodiversity sustainable development ecbiwa001 climet002

Examina

 • 2022: Docent Hydrologi, Uppsala Universitet, Sweden
 • 2013: Ph.D. Naturgeografi (hydrologi), Stockholm University, Sweden
 • 2010: Ph.Lic. Naturgeografi (hydrologi), Stockholm University, Sweden
 • 2008: M.Sc. Markvetenskap, SLU Uppsala, Sweden
 • 2006: B.Sc. Vattenvård, TU Dresden, Germany
 • 2022-2026 SWEFE-NEXT: the Swedish Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus and its response to hydroclimatic EXTreme events (PI: eSSENCE – The Swedish eScience collaboration)
 • 2021-2025 NEXOGENESIS: Facilitating the next generation of effective and intelligent water-related policies utilising artificial intelligence and reinforcement learning to assess the water-energy-food-ecosystem (WEFE) nexus (co-applicant, WP lead, EU Horizon2020)
 • 2020-2023 EwiWet: Evidensbaserat beslutsstöd för våtmarkens hydrologiska ekosystemtjänster (co-applicant Naturvårdsverket "Våtmarkers ekosystemtjänster")
 • 2019-2023 El-Ninos påverkan på vatten-livsmedel-energi systemet i Sydasien (PI, joint VR/FORMAS/SIDA/FORTE call on Sustainability and Resilience)
 • 2018-2022 Riktad osäkerhetsminskning inom hydrologisk klimatforskning för robusta avrinningssimuleringar (PI, VR etableringsbidrag: 2017-04970)
 • 2016-2023 Hydrologisk torka nu och i framtiden: Svenska ’hotspots’ av fara, sårbarhet och risk (PI, FORMAS Unga Forskningsledare 2015-1123)
 • 2016-2020 SIM4NEXUS: Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe (co-applicant, EU Horizon2020)
 • 2013-2015 Landskapets betydelse för den hydrologiska responsen till framtidens klimat (postdoktoral forskning)
 • 2008-2013 Hydrologisk modellering av klimatförändringens effekter (forskarstudier)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Claudia Teutschbein
Senast uppdaterad: 2021-03-09