Martina Isaksson

Post doc. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
martina.isaksson[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Leg. psykolog och doktor i medicinsk vetenskap. Aktuell med klinisk postdoc vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

För utökad information, se nedan under Biografi.

Nyckelord: psykologi phd eating disorders psykiatri

Jag är legitimerad psykolog men KBT-inriktning och doktor i medicinsk vetenskap. Jag disputerade 2021 med min avhandling Overcontrol in anorexia nervosa: assessment, occurrence, and treatment. Mitt doktorandprojekt handlade om huruvida olika typer av känsloregleringsstil hänger ihop med olika typer av ätstörningsproblematik, och om behandling av överkontroll av känslor vid anorexia kan vara en hjälpsam intervention. Jag arbetade även under denna tid klinisk på ätstörningsenheten för vuxna vid Akademiska sjukhuset. Just nu arbetar jag kliniskt på barn- och ungdomspsykiatrin och gör parallellt en klinisk postdok vid Akademiska sjukhuset där fokus är att longitudinellt undersöka faktorer som bidrar till svår och ihållande ätstörning hos både ungdomar och vuxna.

Mina huvudsakliga forskningsämnen är ätstörningar, emotionell instabilitet, känsloreglering och ensamhet. Jag har ett särskilt intresse i single-case studier.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martina Isaksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09