Ashk Dahlén

Timlärare i iranska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Ashk.Dahlen[AT-tecken]lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i iranska språk med inriktning på nypersisk filologi, textanalys och språkforskning. Till mina forskningsintressen hör persisk litteratur och kulturhistoria, iranska mytologier och religioner samt kontinuiteter mellan antikens och medeltidens Iran.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: iran persia iranian studies persian philology

Ashk Dahlén (född 1972 i Tafresh, Iran) avslutade sin doktorandutbildning i iranska språk vid Uppsala universitet 2002. Han har sedan dess ägnat sig åt forskning som belyser olika aspekter av persisk litteratur och iransk kulturhistoria. Hans publikationer i ämnet persisk litteratur berör huvudsakligen frågor såsom allegoriskt bildspråk, helig dårskap, furtsespeglar och nationalhistoria. Han har även publicerat en grammatik i modern persiska på svenska, som innehåller detaljerade avsnitt om språkets ljudlära, morfologi och syntax med hänsyn till geografiska variationer och språkets historiska utveckling.

Ashk Dahlén lade år 2010 grunderna för inrättandet av ett skandinaviskt sällskap för iranistik, Scandinavian Society for Iranian Studies, och var dess ordförande fram till 2014. Sällskapet är ett tvärvetenskapligt nätverk och har som målsättning att synliggöra iranistiken i de skandinaviska länderna, utveckla det akademiska samarbetet mellan dess medlemmar och utgöra ett forum för idéutbyte om olika aspekter av iransk kultur och civilisation.

Ashk Dahlén driver Dragoman översättningar i Stockholm.

Utbildningsbakgrund

1993

Studier på kandidatnivå i iranska språk, orientalistik, religionshistoria, turkiska, arabisk litteratur, islamologi vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.

1996

Fil.kand. i iranska språk vid vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

Doktorandstudier i iranska språk med enstaka kurser i arabiska, turkisk realia samt teori och metod.

2002

Fil.dr. i iranska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

Anställningar

2000–2002

Doktorandstjänst i iranska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

2003–2004

Forskare i persisk litteratur vid Faculty of Literature and Humanities, Teherans universitet, med stipendium från Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), Stockholm.

2006–2009

Forskare i persisk litteratur vid Kungliga Vitterhets-, Historie och Antikvitetsakademien i Stockholm med beviljad förlängning på två år.

2009

Lektor i persiska vid Institutt for kulturstudier og orientaliske språk, Universitetet i Oslo.

2009–2012

Associate Professor i persiska vid Institutt for kulturstudier og orientaliske språk, Universitetet i Oslo. (vikariat)

2012

Forskare i persisk litteratur vid Kungliga Vitterhets-, Historie och Antikvitetsakademien, Stockholm.

2013-

Lektor i persiska vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

Utmärkelser och stipendier

1999

Två-årigt stipendium för doktorandstuderande vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

2001

Storstipendiat vid Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Forskning om persiska manuskript i Süleimaniyeh biblioteket i Istanbul. Initiativtagare och samordnare för en kurs i orientaliska handskrifter vid institutet.

2002

The Global Village Lecture Award. The Children of Abraham Foundation for religious and cultural co-existence, Stockholm.

2003

Två-årigt stipendium från Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), Stockholm. Forskning om Fakhr al-dins prosaverk vid Teherans universitet och Malek biblioteket i Teheran.

2004

Beskow-priset. Kungliga Vitterhets-, Historie och Antikvitetsakademien, Stockholm.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ashk Dahlén
Senast uppdaterad: 2021-03-09