Jacob Hallencreutz

Associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Adjungerad universitetslektor , docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
jacob.hallencreutz[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jacob Hallencreutz is a senior executive leader and researcher, with leadership experience from both service and manufacturing industries. He has deep experiences of leading change programs involving transformation of organizational structures, business processes as well as leadership and culture. Jacobs research interest spans across many disciplines such as quality management, change management, market research, strategy and operations

Akademiska meriter: docent i teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jacob Hallencreutz
Senast uppdaterad: 2021-03-09