Anna Fäldt

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
anna.faldt[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är medicine doktor i forskargruppen CHAP. Mina forskningsintressen gäller främst barnhälsovård, barns kommunikation, tidig upptäckt av och tidiga insatser för kommunikationssvårigheter.

Länk till videopresentation.

Här finns en länk till Annas ORCID och Annas Scopus

Nyckelord: communication language development disability research

Anna är specialistlogoped utbildad vid Umeå universitet och medicine doktor (Uppsala Universitet).
Anna har arbetet som specialistlogoped inom habilitering och barnhälsovård. Anna är registerhållare för Svenska barnhälsovårdsregistret BHVQ.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Fäldt
Senast uppdaterad: 2021-03-09