Simon Sticko

Postdoktor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

Besöksadress:
Rum POL 106186 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Simon Sticko
Senast uppdaterad: 2021-03-09