Victoria Hahn Strömberg

ST-läkare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk patologi

E-post:
victoria.hahn.stromberg[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
IGP / BMC
Box 815
751 08 Uppsala

Docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Tobias Sjöblom

E-post:
victoria.hahn.stromberg[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09