Kahl Hellmer

Utbildningssamordnare vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi

E-post:
kahl.hellmer[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2104
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Jag är intresserad av vilka faktorer som förklarar varför barn är olika i sina beteenden och personligheter. Vilka effekter har föräldrastil, personlighetsdrag, och omgivning--och hur interagerar de?

Utbildning

Filosofie Doktor, Psykologi, 2021
Uppsala universitet

Filosofie Magister, Ljudteknik, 2013
Luleå tekniska universitet

Tidigare anställningar

Umeå universitet, Institutionen för psykologi, Forskningsassistent, 2010-2012

Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för tal, musik och hörsel, Forskningsingenjör, 2005-2013

Rockheim - Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, Konsult, 2009-2010

Piteå musikhögskola/Luleå tekniska universitet, Handledare, 2006-2007

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kahl Hellmer
Senast uppdaterad: 2021-03-09