Nils Kirsten

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
nils.kirsten[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är universitetslektor i pedagogik och mina huvudsakliga forskningsområden är lärares kompetensutveckling, lärarprofessionalism och skolans styrning.

Jag är leder forskningsprojektet "Att studera kompetensutvecklingens effekter genom kvasi-experimentella analyser av TIMSS och PIRLS" som pågår 2022-2025. Medverkande i projektet är även Jannika Lindvall, Andreas Ryve, Jan-Eric Gustafsson och Leah Natasha Glassow.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nils Kirsten
Senast uppdaterad: 2021-03-09