Christophe Avenel

Bioinformatiker vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

E-post:
christophe.avenel[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 5426
Besöksadress:
Rum ÅNG 104138 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a Bioimage Analyst at the BioImage Informatics Facility (BIIF - SciLifeLab / NMI, https://www.scilifelab.se/facilities/bioimage-informatics/). My job is to offer bioimage analysis support and training to life scientists, using mainly free and open-source software tools (Fiji, CellProfiler, QuPath).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christophe Avenel
Senast uppdaterad: 2021-03-09