Petter Spjut

Doktorand i nya testamentets exegetik vid Teologiska institutionen, Bibelvetenskap

E-post:
petter.spjut[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Petter Spjut är doktorand i Nya testamentets exegetik och skriver sin avhandling om 300-talets debatter kring auktoritativ text, med särskild fokus på texttolkning i den koptiska texten Pistis Sophia. Förutom senantik kristendom, samt koptisk och grekisk litteratur, intresserar sig Petter också för ideologikritik och receptionshistoria.

Nyckelord: pistis sophia koptiska grekiska nya testamentet senantiken gnosticism receptionshistoria tidig kristendom apokryfer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Spjut
Senast uppdaterad: 2021-03-09