Sofie Vengberg

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
sofie.vengberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6560
Mobiltelefon:
073-4697609
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

I mitt avhandlingsprojektet studerar jag vårdval, maknadsmekanismer och ersättningssystem inom svensk primärvård.

Nyckelord: governance patient choice provider competition primary care payment incentives

Doktorand i hälso- och sjukvårdsforskning. Politices masterexamen (2013), Uppsala universitet, Uppsala. Filosofie kandidatexamen (2011), Linnéuniversitetet, Växjö.

Undervisning

  • Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsovetenskap (15 hp), Masterprogrammet i folkhälsa
  • Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (7,5 hp), Masterprogrammet i folkhälsa
  • Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (2,0 hp), Läkarprogrammet

Uppdrag

  • Suppleant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2020-2021.
  • Doktorandrepresentant i MedFarms utvärdering av forskarutbildningen i medicinska vetenskaper, läsåret 2018-2019.
  • Doktorandrepresentant i Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2018-2019.
  • Styrelseledamot i Doktorandföreningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2017-2018.
  • Vice doktorandrepresentant i Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2016-2017.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sofie Vengberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09