Sofie Vengberg

Kort presentation

Forskare i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

I mitt avhandlingsprojektet studerade jag vårdval, maknadsmekanismer och ersättningssystem inom svensk primärvård.

Nyckelord: governance patient choice provider competition primary care payment incentives

PhD (2022). Politices masterexamen (2013), Uppsala universitet, Uppsala. Filosofie kandidatexamen (2011), Linnéuniversitetet, Växjö.

Undervisning

  • Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsovetenskap (15 hp), Masterprogrammet i folkhälsa
  • Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (7,5 hp), Masterprogrammet i folkhälsa
  • Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (2,0 hp), Läkarprogrammet
  • Hälsopolitik och hälsoekonomi

Uppdrag

  • Suppleant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2020-2021.
  • Doktorandrepresentant i MedFarms utvärdering av forskarutbildningen i medicinska vetenskaper, läsåret 2018-2019.
  • Doktorandrepresentant i Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2018-2019.
  • Styrelseledamot i Doktorandföreningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2017-2018.
  • Vice doktorandrepresentant i Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2016-2017.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sofie Vengberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09