Carl-Anton Werner Axelsson

Gästforskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
carl-anton.werner.axelsson[AT-tecken]edu.uu.se
Mobiltelefon:
070-9548660
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Carl-Anton Werner Axelsson har en filosofie doktor i människa-dator interaktion och är biträdande lektor i datavetenskap vid Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens universitet samt gästforskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Hans forskning kretsar kring mänskligt resonerande, beslutsfattande och livslångt lärande.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl-Anton Werner Axelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09