Pernilla Ågård

Postdoktor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
pernilla.agard[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för socialt arbete, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
pernilla.agard[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2020 med en avhandling om språkliga förhandlingar. Genom fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal specialiserad på livets sista tid belyser avhandlingen hur föreställningar om invandrarskap förhandlas fram i samtal personalen emellan.

Som postdoktor i projektet Exlusion from civic engagement of a diverse older population: Features, experiences, and policy implications (CIVEX), handlar min nuvarande forskning om potentiellt marginaliserade äldres möjlighet till samhällsengagemang.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pernilla Ågård
Senast uppdaterad: 2021-03-09