Emy Lindberg

Doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
emy.lindberg[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min avhandling handlar om ghananska fotbollsspelare som arbetsmigrerar från Ghana till Sverige. Jag undersöker ghananska fotbollsspelares väg till arbete genom att följa deras individuella resor och kartlägga deras migrationsmönster. Jag utforskar även de informella och formella, transnationella, strukturer och nätverk som omgärdar fotbollsspelaren för att förstå hur karriären påverkar livet för familj, vänner och andra involverade aktörer. Under HT 22 och VT 23 skriver jag klart avhandlingen.

Nyckelord: sweden west africa family and kinship studies ethnography migration masculinities sports ghana football labor migration aspiration dreams

Jag läste min master i Violence, Conflict and Development på School of Oriental and African Studies (SOAS) i London 2010-2011. I min dissertation försökte jag förstå varför unga väljer att delta i krig och konflikter genom att undersöka och jämföra inbördeskrigen i Liberia och Sierra Leone. Efter examen och föräldraledighet arbetade jag som forskare på Nordiska Afrikainstitutet (NAI) under ett år och bedrev forskning med fokus på konflikt och säkerhet i västafrikanska länder. Jag fördjupade mig särskilt i Liberia och landets arbetsmarknadshistoria i förhållande till unga och inbördeskriget på 90-talet och i början av 2000-talet. Jag har även gjort ett snabbt djupdyk i konflikten i Mali 2012-2013 samt arrangerat konferenser, skrivit policy notes med mera. Under den tid som jag har arbetat med forskning och studier har jag haft ett kontinuerligt fokus på ungdomar, migration och konflikt. Tillsammans med min handledare Mats Utas skrev jag under tiden på NAI en projektansökan till Vetenskapsrådet som sedermera fick finansiering och som nu ligger till grund för mitt doktorandprojekt. Min avhandling handlar om fotbollsmigration bland unga ghananer och är även finansierad av Uppsala universitet och genom Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG), Anna Maria Lundins stipendiefond, Helge Axon Johnssons stiftelse och Göransson-Sandvikens forskarstipendium.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emy Lindberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09