Anders Karlsson

Professor vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
anders.karlsson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3226
Besöksadress:
Rum ÅNG 64106 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09