Nina Hollfelder

Postdoktor vid Institutionen för organismbiologi, Människans evolution

E-post:
nina.hollfelder[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Bioinformatiker vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Klinisk genomik Uppsala

E-post:
nina.hollfelder[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09