Malin Mark

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
malin.mark[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2999
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i Nordiska språk sedan januari 2021. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag ord relaterade till coronapandemin, med särskild inriktning på sammansättningar med corona- och covid-. Detta gör jag huvudsakligen utifrån ett kognitivt semantiskt perspektiv och metoden är korpuslingvistisk. Även i min masteruppsats fokuserade jag på semantik, mer specifikt på ordboksdefinitioner i gränslandet mellan fackspråk och allmänspråk.

2013-2020: Forskningsassistent inom Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, fokus på språkgranskning och korrekturläsning. Inom denna tjänst har jag även skrivit ett par rapporter om bedömning av muntliga nationella prov, detta i samarbete med docent Anne Palmér.

2015: Masterexamen i svenska och nordiska språk.

2011: Magisterexamen i journalistik.

2009: Kandidatexamen i litteraturvetenskap och engelska.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Mark
Senast uppdaterad: 2021-03-09