Malin Mark

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
malin.mark[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2999
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag avståndsskyltar under coronapandemin. Fokus ligger på om och i så fall hur skyltarna kan kopplas till den ansvarsdiskurs som ofta setts som kännetecknande för den svenska coronahanteringen. Materialet består av fotografier av avståndsskyltar insamlade i företrädesvis handeln från december 2021 till februari 2022.

2013-2020: Forskningsassistent inom Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, fokus på språkgranskning och korrekturläsning. Inom denna tjänst har jag även skrivit ett par rapporter om bedömning av muntliga nationella prov, detta i samarbete med docent Anne Palmér.

2015: Masterexamen i svenska och nordiska språk.

2011: Magisterexamen i journalistik.

2009: Kandidatexamen i litteraturvetenskap och engelska.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Mark
Senast uppdaterad: 2021-03-09