Malin Mark

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt avhandlingsprojekt har titeln "Avstånd är omtanke": Diskurser i handeln under coronapandemin 2020-2022. Utgångspunkten är en större fotografisk insamling av skyltar i handeln (huvudtyperna "Håll avstånd" och "Max X antal besökare i butiken"). Materialet kompletteras med intervjuer med viktiga aktörer inom kriskommunikation under pandemin. Mina resultat ses i ljuset av den ansvarsdiskurs som ansetts som kännetecknande för svensk coronahantering.

Beräknad disputation: 2027

Nyckelord: kriskommunikation sociosemiotik lingvistiska landskap multimodalitet governmentalitet coronapandemin

2020 och framåt: Vid sidan av avhandlingsprojektet handledare i Språkverkstaden vid Institutionen för nordiska språk. Frågor om skrivutveckling, respons och flerspråkighet intresserar mig särskilt.

2013-2020: Forskningsassistent inom Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, fokus på språkgranskning och korrekturläsning. Inom denna tjänst har jag även skrivit ett par rapporter om bedömning av muntliga nationella prov, detta i samarbete med docent Anne Palmér.

2015: Masterexamen i svenska och nordiska språk.

2011: Magisterexamen i journalistik.

2009: Kandidatexamen i litteraturvetenskap och engelska.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Mark
Senast uppdaterad: 2021-03-09