Andreas Broman

Provkonstruktör vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
andreas.broman[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6884
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala
Tillgänglig:
Svenska 3

Kort presentation

Provkonstruktör för nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i gymnasiets kurs 3. Ordinarie ledamot av institutionsstyrelsen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Broman
Senast uppdaterad: 2021-03-09