Per-Olov Hammargren

Administrativ koordinator vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

E-post:
per-olov.hammargren[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 5701
Mobiltelefon:
070-1679226
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Forskningsrådgivare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

E-post:
per-olov.hammargren[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-1679226
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per-Olov Hammargren
Senast uppdaterad: 2021-03-09